ES projektai

UAB „IDEAFORMUS“ įgyvendina projektą „Daugiakanalės prekybos valdymo sistemos klientų savitarnos diegimas UAB „IDEAFORMUS”“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID 19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas: 66119,28 Eur, iš jų ES dalis: 49589,46 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 22 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. kovo 17 d.

Projekto tikslas – įdiegti informacines technologijas, reikalingas paslaugų pardavimo procesui vykti elektroninėmis priemonėmis, tuo siekiant didinti įmonės efektyvumą bei pajamų augimą.

Projekto uždavinys – įdiegti klientų savitarnos sistemą.

Projekto rezultatas  – sukurtas ir įdiegtas klientų savitarnos portalas.